Mt. Sinai Resident Wins $1 Million Powerball Prize